GDPR – Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Dragi parteneri,

Pentru PlatiOnline protecția datelor tale este o prioritate din 2001. Am creat această pagină online pentru a te
informa cu privire la cum prelucrăm datele și care sunt drepturile pe care tu le ai cu privire la datele cu caracter
personal.

Ce date cu caracter personal prelucrăm despre tine?

PlatiOnline prelucrează datele tale cu caracter personal pentru prestarea efectuarea plăților online pe care le-ai
solicitat sau ale cărui beneficiar ești. În sistemul PlatiOnline colectăm deținem următoarele categorii de date cu
privire la tine și/sau la destinatarul comenzilor online:

 • Informații de contact
  • numele și prenumele;
  • adresa de e-mail;
  • numărul de telefon fix și/sau mobil;
 • Date de facturare
  • numele și prenumele;
  • adresa fizică;
  • numărul de telefon fix și/sau mobil;
  • codul numeric personal;
 • Date personale
  • codul numeric personal;
  • data nașterii;
  • seria si numărul CI/pașaport
 • Date de livrare
  • numele și prenumele;
  • adresa fizică de livrare;
  • numărul de telefon fix și/sau mobil;
  • nr. document de transport sau codul AWB;
 • Informații despre comandă
  • data și ora tranzacției
  • locația, descrierea oferită de vânzător a bunurilor sau a serviciilor cumpărate, orice fotografie
   asociata tranzacției, numele și adresele de e-mail ale vânzătorului și ale cumpărătorului (sau ale
   expeditorului și ale destinatarului), metoda de plată folosită, motivul dvs. pentru tranzacție și oferta
   asociată tranzacției, dacă există;
  • produsele;
  • prețul per produs;
  • valoare TVA;
  • discount și reduceri;
  • preț livrare;
  • preț comandă;
  • suma tranzacției;
 • Informații pentru plata online
  • numărul și data expirarii cardului de debit sau de credit;
  • numărul și data expirării numărului de cont bancar;
  • metoda de plată;
 • Informații despre dispozitiv
  • adresa IP;
  • internet browser;
  • sistemul de operare;
  • dispozitiv computer, tableta, telefon mobil;
  • caracteristicile dispozitivului;
 • Informații colectate prin crearea și utilizarea conturilor în aplicațiile pe care PlatiOnline ți le pune
  la dispoziție.

  • data conectării;
  • token unic de plată;
  • token unic de autentificare;
  • token unic de autorizare.
 • Alte informații sau răspunsuri la întrebări suplimentare, pentru confirmarea informațiilor deja
  oferite.

De ce avem nevoie de aceste date? 

PlatiOnline prelucrează datele tale pentru a realiza următoarele scopuri:

 1. Autentificarea utilizatorului;
 2. Autorizarea plăților online;
 3. Încasare – transferul sumelor autorizate din contul tău în contul comerciantului;
 4. Anularea plăților autorizate;
 5. Rambursarea totală sau parțială a plăților încasate;
 6. Pentru a efectua verificările de securitate antifraudă;
 7. Notificarea automată prin e-mail și/sau SMS a rezultatului tranzacției:
  1. Aprobată;
  2. Refuzată;
  3. Suspectă de fraudă;
  4. Timeout;
  5. Eroare sau fără răspuns valid de la banca emitentă a cardului;
 8. Pentru a răspunde la cererile sau întrebările adresate de către
  1. Plătitor;
  2. Comerciant;
  3. Banca emitentă a cardului;
  4. Banca acceptatoare;
  5. Rețelele MasterCard și Visa;
  6. Partenerii acreditați de Visa și MasterCard.
 9. Pentru a-ți putea oferi acces la servicii suplimentare care îți pot îmbunătăți experiența eCommerce și controlul
  plăților online efectuate prin sistemele noastre;
 10. Pentru a respecta obligațiile legale.

Cui transmitem datele tale cu caracter personal? 

PlatiOnline nu transmite datele tale cu caracter personal către terți destinatari, decât atunci când acest lucru este
necesar pentru prestarea serviciilor sau pentru respectarea anumitor obligații ce revin PlatiOnline în calitate de
prestator de servicii de plăți online. Astfel, noi transmitem datele tale către:

 • Băncile partenere cu care avem contract pentru acceptarea la plată a cardurilor bancare emise sub licență Visa
  și MasterCard;
 • Comercianții înrolați în sistemul nostru, la care ați comandat produsele și serviciile, pentru care efectuați
  plata online;
 • Autorități și instituții publice atunci când legea ne impune sau atunci când există o cerere formală din partea
  acestora;

Care sunt drepturile tale?

Înțelegem importanța drepturilor pe care tu le ai în legătură cu datele tale, precum și importanța ca tu să îți
cunoști drepturile. Am dezvoltat platforma online https://plati.online unde poți consulta datele tale cu caracter
personal care sunt prelucrate de PlatiOnline și poți exercita toate drepturile tale:

 • Ai drept de acces la datele tale cu caracter personal;
 • Dreptul la rectificare:
  • poți rectifica datele cu caracter personal;
  • poți adăuga date ce dorești să le folosești pe site-urile partenerilor prin furnizarea de informații
   suplimentare;
 • Dreptul de a fi uitat
  • în situațiile reglementate expres de lege, poți cere și obține ștergerea datelor tale cu caracter
   personal;
  • atât adresa de e-mail cât și celelalte date, în urma solicitării dumneavoastră, vor deveni inaccesibile,
   contul de utilizator fiind dezactivat; puteți reveni oricând cu o comandă/plată nouă pentru care va
   trebui sa trimiteți datele, acceptând din nou Termeni și Condiții – Politica de confidențialitate
   și prelucrare a datelor cu caracter personal
 • Dreptul la restricționarea prelucrării:
  • poți cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal respectând situațiile reglementate
   expres prin lege;
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal
  • Te poți opune oricând prelucrării datelor tale personale cf.Art.21 alin.2 UE GDPR în următoarele
   situații:

   • prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct;
   • în orice alta situație echivalează cu retragerea consimțământului de prelucrare a datelor.

În sectorul plăților online sunt necesare foarte frecvent date cu caracter personal pentru apărarea unui drept în
instanță în cazul măsurilor antifraudă sau al măsurilor de combatere a spălării banilor. În acele cazuri,
PlatiOnline poate refuză să dea curs cererii unei persoane fizice de a se opune prelucrării datelor personale în
temeiul unor motive care prevalează asupra intereselor și a libertăților persoanei respective.

 • Dreptul la portabilitatea datelor:
  • poți sa faci download la datele tale în formatele XML si JSON
 • Dreptul de a depune plângere:
  • poți depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
   Personal, față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către PlatiOnline;
 • Dreptul de a retrage consimțământul:
  • poți să îți retragi, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de
   către PlatiOnline, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ.

Securitatea informațiilor

Pentru informații suplimentare privind practicile noastre de securitate, consultați Politica principală de
confidențialitate PlatiOnline.

Pentru a putea asigura securitatea contului dvs. de plăți PlatiOnline, trebuie să vă păstrați confidențiale parola
(parolele) contului, PIN-urile și alte informații de acces la Serviciu. În cazul în care comunicați informațiile
despre cont unei terțe părți, aceasta va avea acces la contul și la informațiile dvs. cu caracter personal.

Este răspunderea dvs. să gestionați accesul la dispozitivul dvs. mobil și la aplicația PlatiOnline E-Wallet de pe
acest cont, inclusiv să păstrați confidențiale parola (parolele) și/sau PIN-ul și să nu le comunicați nimănui. Aveți
și răspunderea de a anunța PlatiOnline în cazul în care credeți că securitatea informațiilor din aplicația
PlatiOnline a fost compromisă.