Glosar de termeni

TERMEN DEFINIŢIE
Adresă Informaţiile legate de adresa de corespondenţă şi/sau cea de livrare, furnizate odată cu iniţierea unei tranzacţii.
Adresă e-mail Adresa de corespondenţă prezentă sau furnizată de client într-o tranzacţie poate conţine acest tip de informaţie. Formatul acesteia trebuie să conţină simbolul “@”.
Anulare Procesul prin care se anulează autorizarea pentru o anumită tranzacţie şi trecerea ei în starea de Încasată. Timpul de deblocare a fondurilor autorizate depinde de banca emitentă.
Autorizare Procesul prin care se verifică disponibilul de sold în contul deţinătorului de card pentru acoperirea costului aferent serviciului sau produsului solicitat. În mod tipic, rezultatul unei autorizări are ca efect blocarea şi rezervarea sumei necesare pentru plata serviciului sau produsului solicitat. Pentru ca tranzacţia să fie finalizată, procesul de autorizare trebuie urmat de operaţiunea de Încasare (sau debitare).
Bancă emitentă Instituţie financiară abilitată de Visa/Mastercard să emită carduri bancare în scopul derularării tranzactiilor financiare online şi offline între deţinătorul de card şi comerciantul prestator de servicii/produse.
Bancă acceptantă / acceptatoare Instituţie financiară abilitată de Visa/Mastercard să accepta carduri bancare la plata pentru produse/servicii şi contractată de comerciant pentru depozitarea debitelor rezultate din plata pentru produsele şi serviciile aferente, precum şi transferul acestora în contul de comerciant.
Cod de autorizare Codul returnat în urma procesului de tranzacţionare pentru fiecare tranzacţie autorizată.
Cod CVV2/CVC2 (cod de securitate) Constă în ultimele trei sau patru cifre plasate pe versoul cardului. Reprezintă o măsură suplimentară de siguranţă pentru a împiedica tranzacţiile frauduloase. Ca şi în cazul procedurii AVS, în cazul în care se iniţiază o tranzacţie, codul introdus pe pagina de plată de către client va fi comparat cu cel aflat în baza de date a băncii emitente.
Cod de identificare al unei tranzacţii (ID) Fiecărei tranzacţii într-un sistem i se asociază un cod unic de identificare pentru o gestiune eficientă şi rapidă.
Cod poştal Această informaţie compusă din 5 cifre (uneori în combinaţie cu litere) poate fi prezentă în adresa de livrare pentru o mai bună localizare a zonei de livrare.
Companie Numele companiei asociate sau prezente în adresa de corespondenţă sau livrare, furnizată în momentul iniţierii unei tranzacţii.
Creditare Operaţiune prin care o sumă încasată iniţial în numele comerciantului este returnată în contul deţinătorului de card prin debitarea contului de comerciant. Creditarea poate fi parţială sau totală.
Credit Rezultatul operaţiunii de creditare, i.e. suma debitată din contul de comerciant în contul tranzacţiei iniţiale. Creditul poate fi independent sau dependent.
Credit dependent Un credit care se referă la o tranzacţie deja existentă. Suma creditului nu o poate depăşi pe cea a tranzacţiei iniţiale.
Credit independent Un credit care nu are ca referinţă o tranzacţie deja existentă.
Data expirării Informaţie prezentă pe card, ce determină perioada de valabilitate pentru acel card. Odată expirat, un card nu mai este considerat valid, iar tranzacţiile iniţiate cu el vor fi refuzate.
Data şi ora încasării Indică coordonatele temporale pentru identificarea exactă a momentului în care o tranzacţie a fost încasată.
Debitat Vezi „încasată”.
Descrierea produsului Reprezintă informaţii legate de tipul sau natura produsului/serviciului achiziţionat sau ce se doreşte a fi achiziţionat de către un client sub forma unei tranzacţii.
Gateway Interfaţă integrată cu o instituţie financiară sau procesator ce permite procesarea de tranzacţii cu carduri bancare în condiţii de securitate specifice.
Încasare (debitare) Operaţiunea prin care, în urma obţinerii unei autorizări, se debitează suma de plată aferentă produsului/serviciului achiziţionat din contul deţinătorului.
Încasată Starea unei tranzacţii ce indică faptul că din contul unui client s-a debitat suma de plată aferentă produsului/serviciului achiziţionat.
Monedă Tipul de monedă specific asociat cu suma unei tranzacţii. (ex. RON, USD, EUR)
Nume Parte integrantă şi esenţială din adresa de corespondenţă sau livrare furnizate în procesul de tranzacţionare de către clientul ce iniţiază o tranzacţie.
Număr card Numărul prezent pe faţa cardului este folosit în derularea tranzacţiilor. Din motive de securitate, în documente specifice (ex. extrase de cont, chitanţe etc), numărul cardului poate fi afişat într-un format ascuns (ex. XXXXXX561).
Nume client Numele clientului aşa cum este prezent în adresa de corespondenţă sau livrare, furnizată în momentul iniţierii unei tranzacţii.
Număr de factură Informaţie suplimentară ce identifică o tranzacţie într-un sistem şi poate avea un format alfanumeric.
Număr de fax Această informaţie poate fi prezentă în adresa de corespondenţă într-o tranzacţie, din dorinţa unei mai bune comunicări între client şi celelalte părţi angajate în procesul de tranzacţionare.
Număr de telefon Această informaţie poate fi prezentă în adresa de corespondenţă într-o tranzacţie, din dorinţa unei mai bune comunicări între client şi celelalte părţi angajate în procesul de tranzacţionare.
Oraş Oraşul ca parte din adresa de corespondenţă sau livrare, furnizată în momentul iniţierii unei tranzacţii.
Refuz la plată (eng. „Charge-back”) Operatiunea prin care deţinătorul de card solicită băncii emitente un credit forţat către comerciant, datorită nerespectării de către acesta a condiţiilor de livrare şi/sau calitate a unui produs sau serviciu. Deţinătorilor de card li se recomandă să ajungă la o înţelegere pe cale amiabilă cu comerciantul înainte de a recurge la o astfel de procedură.
Respins Tranzacţiile refuzate de banca emitentă sau datorită unei erori de procesare vor avea această stare. Uneori este asociată cu o mică sintagmă-explicaţie ce poate ajuta la identificarea motivului pentru care tranzacţia a fost respinsă.
Sistem de verificare a adresei (AVS) Instrument folosit în contextul autorizării unei tranzacţii, în principal ca indicator antifraudă. Procedura constă în compararea datelor adresei de corespondenţă introduse de client pe pagina de plată cu adresa din baza de date a instituţiei financiare a clientului. Rezultatul acestei tip de validări este dat sub forma unui cod. În funcţie de parametrii setaţi în cadrul acestei proceduri, o tranzacţie poate fi acceptată sau refuzată.
Starea unei tranzacţii Pentru fiecare tranzacţie într-un sistem există o stare unică, asociată cu stadiul de procesare pe care o tranzacţie îl poate avea. Tranzacţiile acceptate vor avea starea “Autorizată”, cele respinse “Refuzată”, iar cele pentru care sumele de bani au fost încasate – “Încasată”.
Sumă de plată Reprezintă suma într-o moneda (RON, USD, EUR) dintr-o tranzacţie înaintată spre autorizare.
Ţară Ţara asociată sau prezentă în adresa de corespondenţă sau livrare, furnizată în momentul iniţierii unei tranzacţii.
Tip de card Indică tipul de card folosit în cadrul unei tranzacţii (V – Visa, M – Mastercard, D – Discover).